6. Dönemsel Fiyat

Otomasyonda otelin bağlantılı olduğu çevrim içi kanallara müsaitlik, fiyat, fiyat düzenle, konaklama, varışa kapat, kısıtlama işlemlerinin gönderimi dönemsel fiyat menüsü toplu güncelleme sekmesinden yapılmalıdır.

6.1. Toplu Güncelleme

6.1.1. Müsaitlik

Çevrim içi kanallara müsaitlik otomatik gönderme seçeneği kanal ayarlarında varsayılan olarak seçilidir. Eğer elle gönderim isteniyorsa dönemsel fiyat menüsü toplu güncelleme sekmesinden müsaitlik seçilerek işlem yapılmalıdır.

Gönderimin yapılacağı başlama tarihi ve bitiş tarihi seçilmelidir. Birden fazla tarih aralığına gönderim yapılmak istenirse tablodaki arttır seçeneği ile tarih seçeneği arttırılmalıdır. Belirlenen tarihler arasında özel olarak gönderim yapılmayacak günler varsa seçili gün kaldırılmalıdır. Müsaitlik gönderimi sağlanacak oda tiplerine oda sayısı belirtilmelidir. Bağlantılı kanallardan gönderim yapılmak istenmeyen kanallar varsa seçili kanalın işareti kaldırılmalıdır. Müsaitlik bilgileri girildikten sonra güncelle butonuna tıklanmalıdır. Ön izleme ekranında yapılan işlemler kontrol edilmeli ve güncellemeleri kaydet butonuna tıklanmalıdır.

6.1.2. Fiyat

Otomasyona ve çevrim içi kanallara yeni fiyat planı gönderilmek isteniyorsa dönemsel fiyat menüsü toplu güncelleme sekmesinden fiyat seçilerek işlem yapılmalıdır.

Gönderimin yapılacağı başlama tarihi ve bitiş tarihi seçilmelidir. Birden fazla tarih aralığına gönderim yapılmak istenirse tablodaki arttır seçeneği ile tarih seçeneği arttırılmalıdır. Belirlenen tarihler arasında özel olarak gönderim yapılmayacak günler varsa seçili gün kaldırılmalıdır. Fiyat gönderimi sağlanacak oda tiplerine fiyat belirtilmelidir. Bağlantılı kanallardan gönderim yapılmak istenmeyen kanallar varsa seçili kanalın işareti kaldırılmalıdır. Fiyat bilgileri girildikten sonra güncelle butonuna tıklanmalıdır. Ön izleme ekranında yapılan işlemler kontrol edilmeli ve güncellemeleri kaydet butonuna tıklanmalıdır.

6.1.3. Fiyat Düzenleme

Otomasyondaki mevcut fiyatlar üzerinde bir işlem yapılmak istenirse dönemsel fiyat menüsü toplu güncelleme sekmesinden fiyat düzenle seçilerek işlem yapılmalıdır.

Fiyat düzenlemesi yapılacak oda tipine artış ya da indirim seçilmelidir. Düzenleme yapılacak fiyat girilmelidir. Yüzde ya da net hangi şekilde güncelleme yapılacaksa seçilmelidir. Fiyat düzenleme bilgileri girildikten sonra güncelle butonuna tıklanmalıdır. Ön izleme ekranında yapılan işlemler kontrol edilmeli ve güncellemeleri kaydet butonuna tıklanmalıdır.

6.1.4. Konaklama

Otomasyona ve çevrim içi kanallara konaklama planı gönderilmek isteniyorsa dönemsel fiyat menüsü toplu güncelleme sekmesinden konaklama seçilerek işlem yapılmalıdır. Çevrim içi kanallara minimum konaklama ve maksimum konaklama gün sayısı belirtilerek yapılmalıdır.

Gönderimin yapılacağı başlama tarihi ve bitiş tarihi seçilmelidir. Birden fazla tarih aralığına gönderim yapılmak istenirse tablodaki arttır seçeneği ile tarih seçeneği arttırılmalıdır. Belirlenen tarihler arasında özel olarak gönderim yapılmayacak günler varsa seçili gün kaldırılmalıdır. Minimum konaklama ya da maksimum konaklama gönderimi yapılacak oda tipine gün sayısı belirtilmelidir. Çevrim içi kanallara minimum konaklama gönderimi yapılırsa belirtilen gün sayısından az rezervasyon yapılamaz. Çevrim içi kanallara maksimum konaklama gönderimi yapılırsa belirtilen gün sayısından fazla rezervasyon yapılamaz. Konaklama bilgileri girildikten sonra güncelle butonuna tıklanmalıdır. Ön izleme ekranında yapılan işlemler kontrol edilmeli ve güncellemeleri kaydet butonuna tıklanmalıdır.

6.1.5. Varışa Kapat

Otomasyona ve çevrim içi kanallara varışa kapatma gönderilmek isteniyorsa dönemsel fiyat menüsü toplu güncelleme sekmesinden varışa kapat seçilerek işlem yapılmalıdır. Gönderimin baz alınacağı tarih seçilmelidir. Birden fazla tarih gönderim yapılmak istenirse tablodaki arttır seçeneği ile tarih seçeneği arttırılmalıdır. Belirlenen tarihte özel olarak gönderim yapılmayacak günler varsa seçili gün kaldırılmalıdır. Çevrim içi kanallara varışa kapat gönderimi gün sayısı belirtilerek yapılmalıdır. Belirtilen gün sayısındaki tarih aralığına göre rezervasyon yapılamaz.

Varışa kapatma bilgileri girildikten sonra güncelle butonuna tıklanmalıdır. Ön izleme ekranında yapılan işlemler kontrol edilmeli ve güncellemeleri kaydet butonuna tıklanmalıdır.

6.1.6. Kısıtlama

Otomasyona ve çevrim içi kanallara aktif satış, pasif satış, giriş kapat, çıkış kapat gönderilmek isteniyorsa dönemsel fiyat menüsü toplu güncelleme sekmesinden kısıtlamalar seçilerek işlem yapılmalıdır. Gönderimin baz alınacağı tarih seçilmelidir. Birden fazla tarih gönderim yapılmak istenirse tablodaki arttır seçeneği ile tarih seçeneği arttırılmalıdır. Belirlenen tarihte özel olarak gönderim yapılmayacak günler varsa seçili gün kaldırılmalıdır.

Satışa açmak istenilen oda tipleri aktif satış olarak seçilmelidir. Satışa kapatmak istenilen oda tipleri pasif satış olarak seçilmelidir. Girişe kapatmak istenilen oda tipleri giriş kapat olarak seçilmelidir. Çıkışa kapatmak istenilen oda tipleri çıkış kapat olarak seçilmelidir. Kısıtlama bilgileri girildikten sonra güncelle butonuna tıklanmalıdır. Ön izleme ekranında yapılan işlemler kontrol edilmeli ve güncellemeleri kaydet butonuna tıklanmalıdır.

6.2. Genel Bakış

Otomasyonun genel bakış kısmında takvim olarak müsaitlik, fiyat, konaklama, kısıtlamaları görüntülemek için seçilen kanal ve tarih itibari ile listelenir.

Çevrim içi bir kanal ait takvim görüntülemek isteniyorsa kanal butonundan seçilmelidir. Görüntülenmek istenilen tarih seçilip değiştir butonuna tıklanmalıdır. Görüntülenmek istenilen tarih aralığı uzatılmak istenirse ok işaretleri (>>) kullanılmalıdır. Müsait oda sayısı oda fiyatlarının üzerinde görüntülenmektedir. Müsait olmayan oda tipleri kırmızı olarak görüntülenmektedir. Oda tipleri oda bazlı ise oda fiyatı görüntülenir. Oda tipi fiyatlandırması kişi bazlı ise kişiye göre fiyat değişimi görüntülenir. İade edilebilir ve iade edilemez fiyatlandırma görüntülenir. Oda tipinde herhangi bir gün için kısıtlama varsa yıldız (*) şeklinde belirtilir ve şeklin üzerine gelindiğinde kısıtlama bilgisi verilir.